Misja

 

Misją Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Muszynie jest pozyskiwanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz tworzenie warunków dla rozwoju jego aktywności kulturalnej.

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Muszynie został powołany Uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy w Muszynie Nr VIII/33/75 w 1975 roku i od tego czasu prowadzi wielokierunkową działalność kulturalno - artystyczną.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Muszynie jest organizatorem wielu imprez artystycznych w całym roku kalendarzowym na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna. Sezon letni obfituje w bogaty program artystyczny, na który składa się wiele imprez plenerowych, odbywających się w amfiteatrze „Zapopradzie”, natomiast w sezonie jesienno-zimowym działania kulturalne przenoszą się do sali w muzeum, hali widowiskowej a nawet do kościołów. Są to koncerty tematyczne, wieczory poezji oraz wieczornice a także akademie z okazji świąt państwowych. W ciągu całego roku oferowane są także zajęcia edukacyjne dla uzdolnionych dzieci i młodzieży. Młodzi ludzie uczestniczący w zajęciach rozwijają swoje pasje i zainteresowania, zdobywają nowe umiejętności a przez to uczą się percepcji wszelakich działań artystycznych i kulturalnych.

Ośrodek Kultury sprawuje pieczę nad pięcioma świetlicami wiejskimi, w których odbywają się różnego rodzaju spotkania i zajęcia dla dzieci a także dorosłych. Od 2010 roku Ośrodek prowadzi również Muzeum i Centrum Informacji Turystycznej, co zwiększa pole działania w dziedzinie propagowania kultury na tym terenie.

Instytucja zajmuje się także promocją wydarzeń artystycznych, sportowych oraz ciekawych miejsc na terenie miasta i gminy, co czyni za pomocą telewizji internetowej „Telewizja Muszyny”.

 Dzięki tym działaniom instytucja kultury pozyskuje i przygotowuje muszyńskie społeczeństwo do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

UA-22074793-1