Miejsko-Gminny Ośrodek kultury w Muszynie jest administratorem słupów i tablic ogłoszeniowych na terenia Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyny.

Szczegóły dotyczące zakresu tej działalności znajdują się w poniższym zarządzeniu Burmistarz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej z dnia 01 marca 2012 r.

Zarządzenie Nr 23/2013

UA-22074793-1