Parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Jodłowniku

 

jesteś na: Strona głównaArtykuły90-cio lecie Parafii Jodłownik

 

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA /B/

10 V – 90-cio lecie Parafii  Jodłownik

Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga”. (1 J 4, 7).

 

Bracia i Siostry! Umiłowani przez Boga, który jest Miłością!        

       W dzisiejszej liturgii Słowa słyszymy kilka razy słowo "miłość – caritas”. Fragment dzisiejszej Ewangelii wg św. Jana 9J 15, 9 – 17), dotyczy Przykazania miłości. Jezus mówi, że spośród wszystkich przykazań największe jest przykazanie dotyczące miłości Boga i bliźniego. Nazywa je nowym przykazaniem i mówi, że „nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali”

          Bóg ukochał nas bezgraniczną miłością. Tak, jak Bóg nas umiłował, tak samo i my musimy dzielić się z innymi tym, co otrzymaliśmy od Stwórcy. Mamy wychodzić naprzeciw drugiemu człowiekowi. To wychodzenie naprzeciw drugim, jest wypełnianiem, tej misji. Chrześcijanin to człowiek, który potrafi okazywać miłość także osobom nie lubianym i wrogom. Szczególnie trudny rodzaj miłości, forma miłości, to miłość nieprzyjaciół. *) W Rwandzie w bratobójczej wojnie między plemionami Hutu i Tutsi zginęło śmiercią męczeńską 3 biskupów katolickich, około 100 kapłanów i 150 seminarzystów i zakonnic. Oprócz nich tysiące ludzi świeckich. Ginęli żołnierze, gdy nie chcieli strzelać do niewinnych. 12 IV 1994 r. spłonęli żywcem wierni będący w kościele pallotynów w Kigali, a za ołtarzem zostawili zapis:” Bóg jest miłością”. Niesamowita rzecz! Co czuli  ci ludzie niewinni, kiedy płonęli żywcem w kościele. A jednak pozostawili napis:” Bóg jest miłością – Deus Caritas est – Ho Theos agape estin”. Wiedzieli, że chrześcijanie nie mogą umrzeć z nienawiścią w sercu, że jest potrzebne przebaczenie i przerwanie zaklętego kręgu.

          Dzisiaj wieczorem będziemy przeżywać pierwsze nabożeństwo fatimskie (13 maj 1917 rok). Maryja prosiła dzieci:” Odmawiajcie różaniec, aby uprosić pokój dla świata, koniec wojny i nawrócenie grzeszników”.       Parafia z j. łac. To podstawowa jednostka organizacyjna K-ła katolickiego i innych wyznań chrześcijańskich. To przede wszystkim określona wspólnota wiernych, której  centralnym ośrodkiem życia  jest świątynia  parafialna. Chcemy dzisiaj z całej duszy podziękować Bogu i wyśpiewać radosne „Te Deum laudamus”, za 90 lat istnienia parafii w Jodłowniku pod wezwaniem Narodzenia NMP ( 10 V 1925 r.). Już w 1915 roku zabłysło pierwsze światło, że w Jodłowniku powstanie w przyszłości samodzielna parafia. Został utworzony samodzielny wikariat, którego administratorem, czyli proboszczem został ojciec Alojzy Józef Tajduś. Od tego czasu zamieszkał na stałe w nowo wybudowanej plebanii tu w Jodłowniku. Dokonał tego ówczesny bp ordynariusz tarnowski, wielki przyjaciel opata Magiery i ojca Tajdusia, bp Leon Wałęga. 10 lat później, to jest 10 maja 1925 roku tenże biskup ustanowił samodzielną parafię w Jodłowniku. Biskup ordynariusz Leon Wałęga urodził się w Moszczenicy koło Nowego Sącza 25 marca 1859 roku. Studia teologiczne ukończył we Lwowie – wówczas były to ziemie polskie, zaś  pracę doktorską obronił w Rzymie na Uniwersytecie Gregoriańskim. Pracował także jako profesor na uniwersytecie lwowskim, a zarazem jako wikariusz w tymże mieście. Papież Leon XIII  w dniu 15 kwietnia 1901 roku przeznaczył księdza Leona Wałęgę na biskupa ordynariusza diecezji tarnowskiej. Miesiąc później 12 maja 1901 roku odbyła się jego konsekracja na biskupa diecezjalnego w Tarnowie. Głównym konsekratorem był metropolita Jan Puzyna, a współkonsekratorami św. Józef Bilczewski i Joseph Weber. Biskup Wałęga w maju 1933 roku złożył rezygnację z urzędu i zamieszkał jako rezydent w klasztorze ojców redemptorystów w Tuchowie. Pragniemy dzisiaj wspomnieć pierwszego proboszcza Jodłownika, ojca Alojzego Tajdusia, kapłana pobożnego, gorliwego i niestrudzonego proboszcza wg Serca Bożego.  Przyszedł na świat 30 stycznia w 1852 mroku w wiosce Podłopień koło Tymbarku – parafia Tymbark. Do zakonu cystersów wstąpił 14 IX 1873 roku, a wyświęcony na księdza został 25 I 1880 roku. Tak bardzo zasłużony dla parafii Jodłownik. Zmarł 28 X 1936 roku w Jodłowniku, mając 85 lat życia, 65 lat życia zakonnego i 56 lat kapłaństwa. Wspominamy też dzisiaj opata Teodora Magierę, długoletniego proboszcza i przeora w Szczyrzyc, a następnie 0d 1918 roku opata. To on włożył wiele starań, aby klasztor szczyrzycki z powrotem odzyskał status i godność opactwa, a także  czynił starania, aby Jodłownik stał się parafią.  Wspominamy czcigodnych dziedziców z Rodu Romerów – dobrodziejów jodłownickiej parafii, klasztoru sióstr dominikanek i klasztoru w Szczyrzycu.  Od 4 IV 1904 roku są siostry dominikanki, które sprowadził do Jodłownika ojciec Alojzy Józef Tajduś. Zwrócił się z prośbą do ówczesnej Przełożonej Generalnej III Zakonu Sióstr Dominikanek w Wielowsi, koło Tarnobrzega, o przysłanie do pomocy w parafii sióstr zakonnych. Matka generalna Klara Borowska w dniu 4 kwietnia 1904 roku przeznaczyła do Jodłownika trzy siostry zakonne, które zamieszkały w małym domku drewnianym obok drewnianego kościoła.

          Od powstania parafii w Jodłowniku w przeciągu tych 90-iu lat pracowało jedenastu cystersów – proboszczów. Jeden z nich ojciec Bronisław Chruślicki pełnił urząd proboszcza parafii przez dwa razy. Byli to: O. Alojzy Józef Tajduś (1925 – 1936); O. Dominik Jurkowski (1936 – 1937); O. Jacek Jędrzejczyk (1937 – 1950); O. Bronisław Chruślicki ( 1950 – 1953); O. Robert Andrzej Szczygieł ( 1953 – 1958); O. Bronisław Chruślicki ( 1958 – 1974); O. Marian Stefan Kościelniak ( 1974 – 1990); O. Benedykt Stefan Zima( 1990 – 1991); O. Konstanty Franciszek Piwowar ( 1991 – 1996); O. Niward Mieczysław Chrobak ( 1996 – 2002); O.Wiesław Rymarczyk ( 2002 – 2008; O. Krzysztof Leon  Morajko (od 2008 roku obecny proboszcz). Proboszczowie mieli do pomocy wikariuszy, których w przeciągu 90-iu lat było 17. Byli to: O. Stanisław Kiełtyka ( 1943 – 1945); O. Niward Mieczysław Chrobak (1960 – 1961); O. Andrzej Marcisz (1961 – 1962); O. Hieronim Gustaw Sołtys ( 1962 – 1963); O. Bogumił Władysław Nycz ( 1964 – 1968); O. Zbigniew Giełczyński ( 1968 – 1973); O. Zdzisław Antosz ( 1973 – 1976); O. Benedykt Stefan Zima ( 1976 – 1977); O. Hieronim Gustaw Sołtys ( 1977 – 1980); O. Niward Mieczysław Chrobak ( 1980 – 1988); O. Wiesław Rymarczyk ( 1988 – 1991); O. Augustyn Marek Piech ( 1991 – 1994); O. Krzysztof Leon Morajko ( 1994 – 1997); O. Andrzej Drewniak ( 1997 – 2007); O. Gabriel Sławomir Mączewski ( 2002 – 2008); O. Bernard Adam Grenz ( 2006 – 2008); O. Maksymilian Janusz ( od 2007 roku); O. Ignacy Piotr Rogusz ( od 2014 roku).

          Należy zaznaczyć, ze już w 1924 roku Starostwo Powiatowe w Limanowej zwróciło się z prośbą  w sprawie konsultacji do następujących miejscowości: Jodłownik, Kostrza Ryje, Lipie, Sadek, Mstów, Szczyrzyc, Góra św. Jana, w sprawie utworzenia nowej parafii  w Jodłowniku. Sprawa została pomyślnie zakończona i już w następnym roku, to jest 10 maja 1925 roku, ordynariusz tarnowski Leon Wałęga erygował samodzielna parafię Jodłowniku. Do parafii weszły następujące miejscowości: Jodłownik z Markuszową, Kostrza, Sadek i część Mstowa.

          Bracia i Siostry! Umiłowani przez Boga, który jest Miłością!

            Panu Bogu składamy dzisiaj uroczyste Te Deum laudamus – za to, że Jodłownik od 90-iu lat jest samodzielna parafią! Za to wielkie dobro duchowe, które dokonało się w ciągu tych lat, i nadal dokonuje w parafii, której centrum jest kościół parafialny. Amen.

                                                                                  o. Maksymilian Janusz