Andrzejówka- Miejscowość położona jest w dolinie potoku o tej samej nazwie (dopływ Popradu) na zboczu Skałki (769 m n.p.m.) i Pietrusiny (647 m m.p.m.). Wpisując się w malowniczy odcinek Doliny Popradu leży przy granicy państwa. Przez Andrzejówkę prowadzi droga z Muszyny do Nowego Sącza.

Nazwa prawdopodobnie pochodzi od imienia Andrzej i pierwotnie brzmiała Jędrzejówka. Pierwsza lokacja Andrzejówki na prawie magdeburskim dokonała się w 1352 r. i była przywilejem danym Maciejowi i Michałowi oraz ich potomkom przez króla Kazimierza Wielkiego.
 

Co warto zobaczyć:

- Cerkiew greckokatolicka p.w. Zaśnięcia Bogurodzicy w Andrzejówce (obecnie kościół rzymskokatolicki Wniebowzięcia NMP) wzniesiona została prawdopodobnie w latach 1860–1864. Jest to budowla trójdzielna, konstrukcji zrębowej, o ścianach pokrytych gontem. Do węższego od nawy prezbiterium przylega zakrystia, pod wieżą mieści się babiniec, przedsionek i zahata. Wewnątrz można zobaczyć ornamentalną polichromię z przeł. XIX i XX w. oraz ikonostas z pocz. XIX w o cechach rokokowych, w którym ikony – z wyjątkiem wrót carskich i diakońskich oraz ikony chramowej - przemalował w 1874 r. V. Zomph.

- Połemkowskie drewniane spichlerze z przełomu XVIII i XIX w.

- Stuletnie Lipy (Pomnik Przyrody)

 

UA-22074793-1