Dubne- Miejscowość przygraniczna. Po przeciwległej stronie Popradu leży słowackie Obruche.

Nazwę Dubne pochodzi od potoku, nad którym jest położona. Miejscowość lokowana w 1603 r. przez Michała Leluchowskiego na prawie wołoskim, za przywilejem biskupa Maciejowskiego. Łemkowie, którzy zamieszkiwali te tereny, zostali wysiedleni stąd w latach 1945-1947 do ZSRR i na Ziemie Odzyskane. Pozostałością po nich są cerkwie. Również w Dubnem stanowi ona centrum wsi.Pierwszą parafię greckokatolicką w Dubnem uposażył bp Andrzej Trzebicki w 1673  r.

Co warto zobaczyć:

-Cerkiew filialna greckokatolicka św. Michała Archanioła w Dubnem (obecnie kościół filialny rzymskokatolicki pod tym samym wezwaniem) z 1863 r. Jest to typowa cerkiew za-chodniołemkowska, wzniesiona w konstrukcji zrębowej, o ścianach pokrytych gontem. Cerkiew w układzie trójdzielnym, o węższym od nawy prezbiterium, nie posiada zakrystii. Wnętrze zdobi polichromia ornamentalno-figuralna z końca XIX w. Wyposażenie stanowi rokokowo-klasycystyczny ikonostas z przełomu XVIII i XIX w. (ikony są późniejsze).

-Spichlerze XIX wieczne.

UA-22074793-1