Leluchów- Miejscowość przygraniczna położona w dolinie potoku Smerczek. Pierwszą zmiankę o tej miejscowości spotykamy w XIV w. Zasiedlona na prawie wołoskim w większości przez Łemków, którzy wyróżniali się między swymi pobratymcami z innych wiosek i nazywani byli przez nich "Węgrincami" lub "Uhryńcammi". Różnice te były spowodowane bliskim sąsiedztwem z Węgrami i Słowacją, a miało to wpływ na wytworzenie się w tej miejscowości odrębnej gwary i stroju.

Co warto zobaczyć:

- Cerkiew parafialna greckokatolicka św. Dymitra w Leluchowie (obecnie kościół rektoralny rzymskokatolicki) powstała w 1861 r. Cerkiew łemkowska zbudowana została w konstrukcji zrębowej, a ściany pokryto gontem. Znajdująca się wewnątrz polichromia ornamentalna na stropach i ścianach pochodzi z pocz. XX w. Wyposażenie cerkwi stanowią: ikonostas (ściana z ikonami) rokokowo - klasycystyczny z 1895 r. autorstwa A. i M. Bogdańskich (niektóre ikony wykonał w 1873 r. V. Zomph), ołtarz główny z baldachimem z XIX w. oraz dwa ołtarze boczne. Przy cerkwi stoi nieduża dzwonnica z drewnianym zwieńczeniem.

 

- Stuletnie Lipy (Pomnik Przyrody)

UA-22074793-1