Milik- Miejscowość położona między wzniesieniami od zachodu Pietrusiny (647 m n.p.m.), Skałki (769 m n.p.m.), Wierchu (707 m n.p.m.) i od wschodu góry Mikowa (647 m n.p.m.). Milik został założony na przełomie XIV i XV w. Pierwszą wzmiankę o wsi spotykamy we wspomnieniach ks. Jana Długosza w testamencie Piotra Wyżgi, starosty czorsztyńskiego.

W 1575 r. zostaje powtórnie lokowany w akcie wydanym na prawie wołoskim, w którym nadaje się Teodorowi, sołtysowi z Andrzejówki, przywilej lokalizacji wsi wzdłuż potoku Milik.

Wieś ta była początkowo filią parafii w Andrzejówce i dopiero w 1639 r. została uposażona przez bpa J. Zadzika, stając się tym samym samodzielną jednostką.

Co warto zobaczyć:

-Cerkiew parafialna greckokatolicka św. św. Kosmy i Damiana w Miliku (obecnie kościół parafialny rzymskokatolicki) powstała w 1813 r. na miejscu poprzedniej świątyni, zniszczonej przez powódź. Świątynię łemkowską wzniesiono w konstrukcji zrębowej, a ściany pokryto gontem. Polichromia ornamentalna wykonana została w 1930 r. Do wyposażenia należą: rokokowo-klasycystyczny ikonostas (ściana z ikonami) z 1806 r., ołtarz z obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem (w północnej kaplicy), kilka ciekawych ikon na ścianach, m.in.: Pieta z XVIII w., Opłakiwanie Chrystusa z ok. 1700 r. oraz Trójca Święta.

- Źródło wody mineralnej Kazimierz

 

UA-22074793-1