Powroźnik- Miejscowość położona w dolinie potoku Muszynka, przy linii kolejowej Muszyna - Krynica. Pierwszą wzmiankę o tej osadzie spotykamy w dokumencie z dnia 3 VIII 1391 r., w którym król Władysław Jagiełło darowuje Muszynę i okoliczne wsie (w zapisie tym wymieniony zastał Powroźnik) "na własność i po wsze czasy" biskupstwu krakowskiemu. Akt lokacyjny wydano dopiero 23 III 1565 r. na sejmie generalnym w Piotrkowie.

W XVI w. istniała w Powroźniku huta szkła. Produkcja z niej czasem ograniczyła się do zaspokojenia potrzeb miejscowej ludności, a w końcu XVIII w. całkowicie zanikła. Podobne huty istniały również w Muszynie, Słotwinach i Stawiszy. W Powroźniku zachowało się wiele świeckich zabytków kultury łemkowskiej, takich jak spichlerze drewniane, murowane piwniczki czy domy mieszkalne.

 

Co warto zobaczyć:

- Cerkiew parafialna greckokatolicka św. Jakuba Młodszego w Powroźniku (obecnie kościół parafialny rzymskokatolicki) zbudowana została w 1600 r., jest więc najstarszą cerkwią w polskich Karpatach. Cerkiew była wielokrotnie remontowana, a w latach 1813-14, po powodzi, przeniesiono ją na obecne miejsce. Układ wnętrza jest trójdzielny o kwadratowych pomieszczeniach. Ściany zakrystii pokrywa cenna polichromia figuralna z 1607 r. Bogate wyposażenie świątyni stanowią m.in. ikonostas z lat 1743–44, obecnie częściowo rozmontowany, barokowy ołtarz boczny z XVIII w. z obrazem Chrystusa u Słupa, oraz wiele cennych ikon np. Sąd Ostateczny  z 1623 roku. Obiekt w 2013r. został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO.

- Pomnik Przyrody "Czarna Młaka" znajduje się między Powroźnikiem, a Muszyną na półnicnym stoku Czarnych Garbów. Staw powstał Kilkaset lat temu.

- Źródło wody mineralnej

- Wyciąg narciarski.


 

 

 

 

UA-22074793-1