Szczawnik- Miejscowość położona w dolinie potoku o tej samej nazwie. Pierwsza lokacja na prawie magdeburskim miała miejsce w XIV w., o czym wspomina w dokumencie z dnia 5 VIII 1391 r. król Władysław Jagiełło. W 1575 r. następuje powtórna kolonizacja na prawie wołoskim. Biskup J. Konarski dał pozwolenie na osadzanie się Waskowi Wołochowi. Podobnie jak w innych wsiach tego regionu ludność Szczawnika była wyznania greckokatolickiego. Pierwszą parafię tegoż wyznania uposażył bp M. Szyszkowski w 1624 r.

Co warto zobaczyć:

- Cerkiew filialna greckokatolicka św. Dymitra w Szczawniku (obecnie kościół filialny rzymskokatolicki) została zbudowana w 1841 r. Remontowano ją kilkakrotnie w 2. poł. XX w. Jest to trójdzielna cerkiew zachodniołemkowska o konstrukcji zrębowej i pokrytych gontem ścianach. Polichromia figuralno-ornamentalna wykonana została w latach 1936–37. W wyposażeniu znajdują się: późnobarokowy ikonostas z przeł. XVIII i XIX w., w prezbiterium ołtarz z ikoną Ukrzyżowania z XIX w., w nawie późnobarokowe ołtarze boczne z obrazami: Przemienienia Pańskiego i Opłakiwania Chrystusa. Na ścianach prezbiterium podziwiać można zbiór ciekawych ikon.

- Źródło wody mineralnej za Cerkwią.

- Spichlerze

-Kapliczki

UA-22074793-1