Wojkowa- Miejscowość położona w dolinie potoku o tej samej nazwie. Przywilej lokacji Wojkowej został nadany przez kardynała Jerzego Radziwiłła w 1595 r. Homie Powroźnickiemu. Osadzeni tu kmiecie zobowiązani byli "wozić wino z Węgier i inne rzeczy dla dworu biskupiego".

Co warto zobaczyć:

- Cerkiew parafialna greckokatolicka św. św. Kosmy i Damiana w Wojkowej (obecnie kościół filialny rzymskokatolicki) datowana jest na 1790 lub 1792 r. Jest to budowla konstrukcji zrębowej, o ścianach oszalowanych poziomo, z narożnikami osłoniętymi pionowymi listwami. Ściany od wewnątrz pokrywa XX – wieczna polichromia figuralno-ornamentalną, cenne wyposażenie świątyni pochodzi z XVIII – XIX w. W świątyni zachowały się m.in.: kompletny, rokokowy ikonostas z końca XVIII w., rokokowe tabernakulum z 2. poł. XVIII w. oraz drugie, w kształcie małej świątyni, z przełomu XIX i XX w. W nawie znajduje się płaszczenica z XIX w.

-Okopy Konfederatów Barskich.

 

UA-22074793-1