Złockie- Miejscowość położona w dolinie potoku o tej samej nazwie, który jest lewym dopływem Szczawnika. Nazwa jak utrzymuje miejscowa legenda częściowo poparta notatkami Jana Długosza, wywodzi się od złota, które podobno było tutaj wydobywane. Akt lokacyjny na prawie wołoskim wydany został w 1580 r. przez bpa Piotra Myszkowskiego, Iwana Makowicy. Około1624 r. do obowiązku miejscowej ludności należało uposażenie sołtysa ze Szczawnika, porucznika piechoty muszyńskiej. Równocześnie z aktem nadania została uposażona pierwsza parafia greckokatolicka.

Co warto zobaczyć:

-Cerkiew parafialna greckokatolicka św. Dymitra w Muszynie-Złockiem (obecnie kościół parafialny rzymskokatolicki Narodzenia NMP). Świątynia istniała tu już w końcu XVI w., obecną wzniósł budowniczy Kondracz w latach 1867–1872. Świątynię postawiono na rzucie krzyża, zastosowanym na tym terenie po raz pierwszy i nakryto obcą architekturze tutejszych cerkwi ośmiopolową kopułą na tamburze. Wnętrze świątyni ma naturalną barwę drewna, w prezbiterium widnieje zachowana polichromia z 1873 r. Cerkiew zdobią m.in.: ikonostas autorstwa A. i M. Bogdańskich z 2. poł. XIX w., dwa ołtarze boczne z XIX w. oraz wiele ciekawych ikon.

-Mofeta Mofeta im. prof. Henryka Świdzińskiego.

- Źródła wody mineralnej

 

UA-22074793-1